אנדי בר

אשתו של נציג ארצות הברית אנדי בר אלינור מתה בפתאומיות בגיל 39, סיבת המוות פורסמה

2023

אשתו של נציג ארצות הברית אנדי בר אלינור מתה בפתאומיות בגיל 39, סיבת המוות פורסמה.