הרפתקאות מצמררות של סברינה

קירנן שיפקה יושב על כס גיהנום בסרט 'הרפתקאותיה המצמררות של חלק שלישי של סברינה'

2023

קירנן שיפקה יושבת על כס גיהנום בסרטון 'הרפתקאות מצמררות של סברינה חלק שלישי' קירנן שיפקה תובעת את כסאה בקליפ החדש לגמרי עבור חלק שלישי של הרפתקאות מצמררות של סברינה. הוויזואל החדש רואה את קירנן שר