CW

CW מרים את המופעים של 'Walker, Texas Ranger' ו-'Superman & Lois' לעונת 2020-2021

2023

CW אוסף את המופעים של 'Walker, Texas Ranger' ו'Superman & Lois' לעונת 2020-2021 ה-CW אספה גם את ההפעלה מחדש של Walker, Texas Ranger וגם סדרה חדשה של Superman & Lois, לפי מספר דיווחים. הרשת האירה ירוקה את שני הפרויקטים,...